آینه اتومبیل

دسته بندی

جستجو

0 ریال
0 ریال

آینه بغل ماشین یا همان آینه جانبی ماشین معمولا منحنی شکل ساخته می شوند. از این رو دارای دیدی وسیع تر و بزرگتر هستند. اما اندازه اشیاء کوچکتر نمایش داده خواهند شد. بنابراین دید راننده از این آینه ها می بایست با توجه به منحنی شکل بودن آینه به این صورت بررسی شود که اجسام و اشیاء نزدیکتر و بزرگتر از آنچه درآینه دیده می شوند هستند. و تنظیم دقیق آینه بسیار حائز اهمیت است.

می توان گفت متاسفانه بیشتر رانندگان با آینه ماشین رابطه خوبی ندارند و بطور کامل و صحیح از آنها استفاده نمی نمایند که این امر، باعث وقوع حوادث رانندگی بیشتر می گردد. آینه های هر اتومبیل در واقع در هنگام رانندگی دید و آگاهی از پیرامون و اطراف خودرو به راننده منتقل می نماید و این باعث کنترل بهتر و عکس العمل های به موقع راننده می گردد.

در تنظیم آینه بغل خودرو راننده باید حداکثر دید را از جاده و اتومبیل داشته باشد. اگر آینه های بغل دقیق و درست تنظیم شوند باعث کنترل بیشتر نسبت به محیط پیرامون راننده گردیده و در مواقع پارک دوبل و پارک کنار جوی بسیار می توانند به دید راننده کمک کنند.

فروش آینه بغل ماشین و تعویض آینه بغل انواع خودرو در فروشگاه شیشه اتومبیل مجتبی است.

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود